Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı

9 Haziran 2012 Cumartesi

İSLAMDA DUA VE ZİKİR

DUA: Seslenmek,çağırmak,yardıma çağırmak,Allaha yalvarmak,ondan dilekte bulunmak ona yakarmaktır. ZİKİR:Anma ,anımsama,ezberleme,hatırlama,söylenmesi tavsiye edilen hamd sena ve dua için kullanılan sözler.Görüldüğü gibi dua ve zikir birbirini tamamlayan ayrılmaz ikilidir. Bu nedenle bizde bu ikiliyi ayırmayarak aynı konu içine dahil eyledik. Sadece Dua ve zikirin önemi ve dinimizdeki yeri bu husustaki ayet ve hadisleri yazmakla kalmayıp .Dua münacat yalvarma yanında aynı zamanda ibadet olduğu için.Duanın yapılış şekli ,duanın zamanı,ve yeri,duanın kabul olması için yapılması gerekenler.Kuran-ı kerim ve hadisi şeriflerden dua örnekleri,gibi oldukça geniş bir şekilde konuyu ele aldık.Çünkü bir insanın maddi,manevi,dünyevi,uhrevi,her türlü dertlere çare bulmasının,sosyal ve psikolojik dert ve problemlerle boğuşan ,stres ve sıkıntıdan bunalan insanoğlunun stresini ve sıkıntısını gidermek ümidini yitirmiş köşeye sıkışmış bunalmış ruhları aydınlığa kavuşturan .Dayanılmaz ızdırapları,dertleri dindiren,insanı Allaha yaklaştıran,ümütsizliğe ümit,dertliye çare,hastaya ilaç,açıkta kalana sığınma,yanlızlığa derman olan dua müslümanın en iyi sığınağı ,en iyi silahı,en büyük zenginliği,en büyük şansı,Allahın ona verdiği en büyük lutuftur.,Yolunu şaşırmışa rehber,hastaya doktor,yanlıza arkadaş,fakire teselli,daralan kalbe genişlik,bunalan ruha ferahlık,gence gelecek,ve istikbal,yaşlıya ahirette kurtuluş,günahkara af,ibadete kabul,üzüntüye sevinç,zengine şükür,yoksula sabırdır. Sayın okurlarım. Duanın faziletleri elbette bu kadar değildir bizim bilmediğimiz. anlamadığımız. daha nice faziletleri vardır.Dua insana yaratılışta verilen bir olgudur bu sebepledirki bütün dinlerde mevcuttur.Üstün bir varlığa inanan her insan şu veya bu şekilde dua eder.İnsanlar hayatları boyunca üstesinden gelemiyecekleri biçok şeyle karşılaşmakta keder,acı,sıkıntı ve ümitsizliklere maruz kalmaktadır.Yüce Allah(cc) şöyle buyurur.AYET:(Yunus.12)”İnsana bir darlık dokunduğu zaman , yanı üzere yatarkan,otururken veya ayakta iken bize yalvarır.Ama biz onun sıkıntısını giderince sanki kendisine dokunan bir darlıktan ötürü bize hiç yalvarmamış gibi hareket eder.İşte aşırı gidenlere yaptıkları iş böylesine süslü gösterilmiştir.AYET:”(lokman.32)”Denizde onları gölgeler gibi dalgalar sardığı zaman dini yanlız kendisine has kılarak Allaha yalvarırlar.Fakat o (Allah) onları kurtarıp karaya çıkarınca içlerinden birkısmı orta yolu tutar.Bir çoğuda inkar eder.Zaten bizim ayetlerimizi öyle nankör gaddarlardan başkası inkar etmez.’ DUA 3 ŞEKİLDE YAPILIR Bu ayetlerden de anlaşılacağı gibi dua insanda fıtridir.ve özellikle sıkıntılı anlarda Allaha dua etmek sadece samimi olarak Allaha inananlara has bir duygu değildir.Allaha ortak koşanlarda bu gibi durumlarda Allaha yönelir ve ona dua ederler. Dua ettikten sonra insan gönlünde ve kalbinde bir ferahlık bir serinlik hisseder.İsteğinin yerine getireleceği hususunda ümidi artar. …Bu yönüyle dua insana bir şifa ve ruhi bunalımlara karşı koruyucu bir sağlık tedbiridir.Bu nedenledirki dua etmiyen fert ve toplum ruhen çökmüştür.Dua ve zikir hakkındaki ayet ve hadislere geçmeden önce zikir hakkında da birkaç cümle birkaç cümle yazmakta fayda vardır.sanırım.Zikir insana her türlü kar ve sevabı kazandıracak söz ve fiillerdir.Zikir 3 türlü olur.1-Dil ile zikir:Yüce Allahı güzel isimleri ile anmak ona hamdetmek, tesbih etmek , kuran okumak ve dua etmekle olur.2- Kalp ile zikir:Allahın azametini büyüklüğünü ,düşünmek,tefekkür etmek,itikaf etmekle olur.3-Beden ile yapılan zikir:Bütün vucut organlarının Allahın emirlerini yerine getirmeleri ve yasaklarından sakınmaları ile olur.Buda kişinin bütün organlarını Allahın yolunda bulundurması ile mümkündür.Dua ve zikir hakkında birçok ayet vardır.Şu ayet çok dikkat çekicidir.AYET:(Bakara.152) ” Öyleyse siz beni anınki bende sizi anayım.Bana şükredin nankörlük etmeyin.”Çok kısa olan bu ayeti kerimenin ihtiva ettiği mana çok geniştir.Şöyleki siz beni itaat ve taatla zikredinki bende sizi rahmetimle zikredeyim.Beni dua ederek zikrederek anın ki bende sizin dualarınızı kabul edeyim.Benim verdiğim nimetleri hamd ve sena ile zikredin.Bende size nimetlerimi arttırayım.Siz beni dünyada zikredin. Bende sizi ahirette zikredeyim.Beni bolluk ve refah içinde olduğunuzda zikredin ki bende sizi bela bela musibet ve sıkıntılı zamanlarınızda zikredeyim.Beni Rabbiniz olarak bilip kulluğunuzla zikredinki, bende sizi sevdiğim kularımdan kabul edip sonunda bağışlıyayayım.Sayın okurlarım şimdi mealini yazacağım ayeti kerime son derece önemli son derece ilginç.İnsanı hayretler içinde bırakan bu kadarda olmaz dedirten bir ayet.(mümin.60)”Bana dua eden yokmu duasını kabul edeyim”(vegale rabbükümüdğuni esteciblekum)Cenabı kak bu ayeti kerimede dua edenin duasını karşılamaya hazır olduğunu dua edenlerin dualarını mutlaka kabul edeceğini Teşbihte hata olmaz.Bir lokantıcının kapından bağırarak yokmu aç olan doyurayım bedava yemek veriyorum . demesi gibi Kullarına adeta yalvarıyor.Ben dualarınızı kabul etmeye hazırım sizi bekliyorum yanlızca yapmanız gereken bana dua etmek . Karşılığında hiçbir şey istemiyorum. buyuruyor. Sayın okurlarım bazen televizyonlarda haberlerde izliyorsunuz. Bazı firmalar reklam amacıyla bazı malları çok ucuz vererek kampanya yapıyorlar . bakıyorsunuz bu kampanyaya korkunç bir katılım oluyor insanlar o ucuz malları almak için birbirini eziyorlar. Kavga ediyorlar. niçin bir ayakkabı için.Peki Allah(cc) sizden hiçbir karşılık beklemiyorum. sadece bana ne istediğinizi söyleyeceksiniz ben karşılıksız hiçbir karşılık beklemeden sırf bana minnet ettiiniz benden istediniz diye size dünya,ahiret,mal,mülk,şöhret,para,makam,rahatlama,sukunet,huzur,cennet,eş,çocuk,şerlerden kurtuma,nazardan kurtulma,fitneden kurtulma,düşmanların şerrinden kurtulma,istediğin bir şeyi elde etme. v.b Aklınıza gelen ve gelmiyen,sizin için sevdikleiniz için, ister dünya ister ahiret.Hangi konuda olursa olsun yeterki benden isteyin yerine getireyim diye adeta yalvarıyor. Ama biz şeytanımıza ve nefsimize uyarak ona dua edeceğimize ondan isteyeceğimize onun yaratmış olduğu kullardan istiyoruz.El insaf. Padişahtan istememiz gereken şeyi kapıcısından istemek gibi birşey kaldıki padişaha ulaşamazsın mecburen kapıcıdan istemek zorunda kalabilirsin. Ama bize şah damarımızdan daha yakın olan Allahtan istemek o kadar kolayki ne karşısına geçmek için aracı koymana ne yeni temiz elbiseler almana ne karşısında eğilip bükülmene ihtiyaç var. Yukarıdaki ayette geçtiği gibi otururken, yatarken, ayaktayken her durumda Allahtan isteyebiirsin.Ama bütün bunlara rağmen o zalim nefis ve şeytan bizleri Allaha dua etmekten alıkoyuyor. Bu kadar kolay olan ameli zor gösteriyor.Bir sanatçıyı izlemek için milyonlar harcamayı , zahmetlere girmeyi çok kolay gösteriyorda hocanın birinin yaptığı duaya ellerini açip amin demeyi bile zor gösteriyor.Her zaman söylerim. Gençlerin adeta taptıkları mesela bir Tarkan onun için canını bile vermeye hazır. gençler var değilmi? onun şarkılarını izlemek için hiçbir fedakarlıktan kaçmıyorlar değilmi? sabahlara kadar ayakta onu izliyorlar değilmi?.Basın ve televizyonlar onu göklere çıkarıyorlar değilmi? , peki Tarkan için her fedakarlığa katlanan gence onu binbir zahmetle doğuran bu yaşına getiren onun için haytını adıyan her fedekarlığa hazı olan anası ondan bir bardak su istediği zaman niçin kalk kendin al der veya üşenir.En basit örneği verdim bu örnekleri çoğaltabiliriz.İşin başka bir yanı Tarkan şarkı söylemkten vazgeçse Kuran okumaya başlasa kim onu dinler. Hiç kimse; adam aynı adam; hani ona tapıyordun; niçin? şimdi terkettin çünkü o şarkılarıyla senin şehvetini coşturuyor,cinselliğin uç noktalarına getiriyor, şehvetten kanın damarından fırlayacak gibi oluyordu.Nefsin ve şeytanın o şarkıları tatlandırıyordu. Ama şimdi Kuran okuyor. işte sebebi bu sayın okurlarım. DUA EDERKEN ISRALI OLMALIDIR İstediğimizi Allahtan istemeliyiz.aracı kullanmamalıyız daha önce değindik ama konumuz dua olduğuna göre tekrarlamakta fayda var.Yusuf(as)hapisten kurtulmak için Allaha dua edeceği, Allahtan isteyeceği yerde, kraldan istemiş ve böylece cezalandırılmış ve yıllar yılı hapiste kalmak zorunda kalmıştır.Bakınız(yusuf.42)Allah(cc) kendi peygamberinin bile başkasını aracı koy…masına müsade etmezken ve onu cezalandırırken bizlerin nasıl cezaya çarptırılacağımızı varın siz düşünün.Ne istiyorsak Allahtan isteyecez. her şeyin sahibi o.Allah(cc) dua aderken aşırı umut veya umutsuzluğa kapılmamızı yasaklıyor.şöyleki(Araf.56)”Allaha korkarak ve rahmetini umarak dua edin muhakkak iyilik edenlere Allahın rahmeti yakındır.”(kehf.28)”Sabah akşam Rablerine onun rızasını dileyerek dua edenlerle birlikte candan dua ve sebat et”işte bu ayet bize toplu şekilde dua edebileceğimizi birisi dua ederken ötekilerinin amin diyebileceğini ki bu yaygındır. camilerde hocalar dua eder cemaat amin der.Ancak Allahın daha makbul tuttuğu duanın kendi başına yanlızken sadece Allahla başbaşa kalarak yapılan dua olduğunu şu ayetten anlıyoruz.((araf.205)”Kendi kendine yalvararak ve ürpererek yüksek olmayan bir sesle sabah akşam rabbine dua et.gafil olma”.Görüldüğü gibi en makbul dua tek başımıza olduğumuz anda pişmanlık ve nedametle yalvararak ve göz yaşı dökerek sessizce kalbi ürpererek yapılan dua dır Allah(CC) ayetin sonunda uyarıyor sakın gafil olma diyor yani bu fırsatı ganimet bil ve bunu mutlaka yap diyor.Sayın okurlarım. Bu şekilde ısrarla dua ederek sürekli tekrarlayarak deneyen ve dualarına kavuşan milyonlarca müslüman var bilesiniz. sizede tavsiye ediyorum. Peki dua ederken Allaha nasıl hitap edeceğiz işte cevabı AYET:(araf.180)”En güzel isimler(esmaül hüsna 99 isim) Allahındır.o halde ona güzel isimlerle dua edin.” Mesela Allahım sen çok affedicisin affı seversin bizleride affet(rahman ve rahimsin)Allahım sen tevbeleri kabul edensin bizim tevbemizide kabul et(tevvap : tevbeleri kabul eden) gibi Allahım Rahman sıfatıla rahmetini Rahim sıfatınla merhametini Tevvap sıfatınla tevbebimizi Settar sıfatınla suçlarımızı örtmeni diliyoruz.Sayın okurlarım. şeytan bizi dürter bize kötülük yaptırmak ister.Kalbimize bazen sıkıntı verir patlayacak gibi oluruz.Bazen vesvese verir şu bana niye bunu yaptı, şu iş niye böyle oldu.Çoğu zaman böyle vesveseler kabimize gelir ve emin olun bu vesveselerden dolayı uyuyamıyan milyonlarca inasan var.Şeytan getiriyor adamın aklına birşey kafası ona takılıp kalıyor dön sağa dön sola imkansız uyuyamıyor. kalkıp oturuyor aşağıya gece zehir oluyor. Sadece sizin değil evdekilerinde huzuru kaçıyor. Üstelik sabahleyin işinize ya geç kalıyorsunuz yada uyku sersemliği ile işe gidiyorsunuz işte bunun çaresini şimdi okuyacağımız ayet veriyor.AYET:(araf.200)” Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse hemen Allaha sığın(dua et)”Sayın okurlarım gördüğünüz gibi her türlü sorunun hertürlü derdin çözümü Kurandır siz Kuranı takip etmeye devam edin; göreceksiiniz ne psikolojiniz bozulacak nede psikologlara gidip soyulacaksınız. HARAM İŞLENİRKEN VE HARAM ŞEY İÇİN DUA EDİLMEZ Sayın okurlarım; elinde içki şişesi önünde kumar kağıdı v.b Allahın yasak ettiği şeyleri yaparken Allaha dua edilmez. Hele hele haram birşey Allahtan istemek Allahla dalga geçmektir.Elin nikahlı karısı için Allahım onu bana nasip et denirmi? veya kumar oynamışsın Allahım bana şans ver denirmi?.Mesela yılbaşı yaklaştı. bakıyorsunuz. Adam veya kadın bil…et alıyor Allaha yalvarıyor.Allahım ne olur bana çıksın , böyle bir şey olabilirmi? haram fiiline Allahı ortak yapmak istiyorsun. Yeri gelmişken söyliyeyim yılbaşı bileti kesinlikle kumardır. ve haramdır. Ama haram olsun ben alacam demek başka bu haram değil canım devlet veriyor demek başka. Haramlar konusunda ayrıntı verilecektir.Kendinden pay biç 10 tl ye bir bilet aldın. Yılbaşında ikramiye sana çıkmadı üzülmüyormusun.Efendim olsun ben hakkımı helal ettim olmaz. Baştan niyet önemli. yıl başında şöyle bir uygulama yapılsa denseki herkesten 10 tl alacaz toplanan parayı hayır kurumlarına vereceğiz veya tesbit edilmiş fakirler arasında pay edecez. O zaman tamam; ama o zamanda sen bilet almazsın. Çünkü bilet almanın amacı yardım etmek değil kazanmak . kendimizi kandırmayalım.(innemel eğmalü binniyat)”ameller niyetlere göredir.” neyse konumuza dönersek.Dua ederken cünüp olmamalı, mümkünse abdestli olmalı ,mümkünse namaz,oruç ,kuran okuma gibi bir ibadetin peşinden yapılmalı ve sanki Allah(cc) hemen karşılığını vermek zorundaymış gibi gece dua edip sabah netice beklenmemeli, ilerde açıklamalar gelecektir.İşte AYET:(nümin.65)”Dinde ihlaslı ve samimi kişiler olarak Allaha dua edin.” Sayın okurlarım en büyük dua Allahın ismini zikretmektir.İşte AYET:(ahzab.41)”Allahı çokca anın.AYET:”(isra.110)”Deki ister Allah diye çağırın ister rahman diye çağırın hangisi ile çağırırsanız çağırın en güzel isimler onundur.AYET:(ankebut.45)”Allahı anmak herşeyden büyüktür.”(Araf.180)”En güzel isimler Allahındır.o halde ona en güzel isimlerle dua edin.”Bu ayetler bize müthiş bir tüyo veriyor.Duanın kabul olmasının yolu gösteriliyor.Bu üç ayeti birlikte yorumlarsak Beni çokca anın anarken ister Allah deyin ister esmaül hüsndan 99 ismimden birini söyleyin. Ve bu isimlerle dua edinki dularınızın kabul olma olasılığı artsın.Sayın okurlarım Dua ve zikir hakkında çokca ayet olmasına rağmen sizi ayrıntıya boğmak istemiyorum . şimdi gelelim. Kuranın tefsiri olan,açıklaması olan,izahı olan,ayrıntısı olan anayasa olan Kuran-ı kerimin kanunları olan hadisi şeriflere gelelim.HADİS:(edduai huvel ğibadetün)”Dua ibadettir.” ALLAHA DUA ETMEK İBADETTİR Sayın okurlarım.Bu hadisi şerifi tekrar edelim.”Dua ibadettir.”Bu ne büyük lutuf Allahım hem senden kendi menfaatimiz için bir şey isteyeceğiz. Sen bize senden sürekli birşeyler istediğimiz için kızacağın yerde bizim istememizi ibadet kabul edeceksin.Olmaz böyle şey bu kadarda değil demeyin sakın. Allahın rahmeti o kadar bolki Allah(cc) için olmaz olmaz.bu ne güzel alı…ş veriş Allahım düşünebiliyormusun hem Allahtan birşey isteyeceksiniz onu kabul edecek ayetlerde bunu gördük; hemde sırf istememizi ayrıca ibadet kabul edecek yani dua ettik diye bize sevap yazacak.Pes doğrusu.Hayret doğrusu Allahtan başka bunu kim yapabilir.Teşbihte hata olmaz Birinden hiç karşılıksız geri ödemesiz bağış isteyeceksiniz. Adam ondan bağış istedin diye kızacağı yerde aksine memnun olacak başkasından değil ondan istediğin için seni ayrıca mükafatlandıracak ve istedini sana verecek. Söyleyin bana bunu kim yapar elbette bizi yaratan Rabbimden başkası yapmaz.Ne mutlu dua eden bizlere.HADİS:”Dua müminin silahıdır”(edduau silahul müminin)Nasıl ki silah insana zarar verecek olan düşmanların zararlarından insanı korursa ve kendisine zarar verebilecek olanları kendinden uzaklaştırırsa Duada müslümanı günahlardan ve kötülüklerden korur.Onları uzaklaştırır.Dua kime karşı silahtır. şeytana,nefse,kötülüklere,belalara,musibetlere,kazalara,umutsuzluğa,kötümserliğe,günahlara ve her türlü maddi ve manevi olumsuzluklara karşı silahtır.HADİS:”Allah katında duadan değerli birşey yoktur.”HADİS:”Kul yaptığı duaya karşılık mutlaka şu üç şeyden birini kazanır.1-Ya dua sayesinde günahı bağışlanır.2-Ya yaptığı dua karşılığı istediğini hemen alır.3- Ya da ahirette karşılığını alır.”(buhari-müslim)Aman Allahım bu ne büyük lutuf öyle bir çekilişki boş yok.Du ettiğin zaman bir sefer ibadet sevabı alıyorsun kafadan yetmiyor. Dua yaptığın zaman şu üç şeyden en az birini kazanıyorsun. Ya günahların siliniyor.Ya istediğini karşılığını hemen alıyorsun.Ya ahirette karşılığını alıyorsun. Yada bunların hepsini kazanıyorsun. Yani boş yok Dua ettimde kabul olmadı yok, Allahtan istedimde vermedi yok. böyle karlı bir alışveriş gördünüzmü sayın okurlarım.Dua yapıyorsun boşa gitmiyor. ya birini ya ikisini yada üçünü birden kazanıyorsun. O nedenle Asla dua yapmaktan geri durmamalı istediğim kabul olmadı diye ümitsizliğe düşülmemelidir.HADİS:Hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah(cc) yedi sınıf insanı rahmet gölgesi altında bulundurur.Bunlardan biriside tenha yerde Allahı anıp Allah korkusundan gözleri yaşaran kimsedir.(buharı-müslim) DUA ETMENİN ADABI USULU DUANIN ADABI:Sayın okurlarım duanın adabı,usulu,şekli,doğrusu,iyi olanı şudur. 1- Şerefli vakitlerde dua etmek.gecelerden kadir gecesi başta olmak üzere kandil geceleri şereflidir.Aylardan Ramazan ayı başta olmak üzere üç aylar şereflidir.günlerden cuma günü başta olmak üzere pazartesi ve perşembe şereflidir.Vakitlerden seher vakti başta olmak üzere gece yarısı ve kuşluk va…kti şereflidir.Gerçi her ay, her gün, her vakit, şereflidir. Ama bu saydıklarımda dua etmek daha güzeldir. 2-Şerefli durumlardan faydalanmak.Savaşlarda,yağmur ve kar yağdığında,farz namazlarından sonra, dua etmek güzeldir.HADİS:”Ezan ve kamet arasında yapılan dua reddolunmaz.”HADİS:Oruçlunun duası reddolunmaz.”HADİS:”Kulun Allaha en yakın olduğu hal secde halidir.secdede Allaha çok dua edin.” 3-Kıbleye dönerek dua etmek.HADİS:”Peygamberimiz(sav) Arafatta kıbleye karşı dönerek akşama kadar dua etmiştir. 4-Duayı gizlice ve hafif sesle yapmak.HADİS:”Ey insanlar dua ettiğiniz zaman sessizce dua edin Çünkü Allah ne kayıptır ne sağırdır. allah size sizden yaha yakındır. 5-Duada yapmacık sözlerden kaçınmak Allah(cc)(Araf 55). ayette bunu yasaklıyor. 6-Mütevazi bir şekilde Allahtan korkarak ,kabulunu umarak ve ısrarla dua etmek.HADİS:”Dua ettiğinzi zaman Allahım dilersen beni bağışla dilersen bağışlama demeyin.İsteyeceğinizi kesin bir şekilde belirtin.Zaten onu zorlayacak bir güç olamaz.HADİS:Sizden biriniz.dua ettiği zaman kabul olunacağı hususunda büyük ümit beslesin.zira onu kabul etmek Allah için kolaydır. 8-Tekrar tekrar isteyerek duada ısrar etmekHADİS:”Peygamberimiz(sav) dua ettiği zaman 3 kere dua eder . Ve Allahtan dilediğini 3kere dilerdi. 9-Duaya besmele ile başlamak. 10-Edepli olmak yani hertürlü yardımı Allahtan beklemek ve ummak. 11-Duanın muhteviyatı İstenen şeyle ilgili olmalıdır.Mesela yemek duası ayrıdır cenaze duası ayrıdır. 12-Kalpten dua yapılabilirsede dillede onu süslendirmek daha güzeldir. 13-Kuran-ı kerimde olan ve peygamberimizin yaptığı dualarla dua etmek güzel olur. 14-Dua yanlız Allaha yapılır.istek ve yardım yanlız Allahtan istenir.Allahtan başkasından yardım istemek şirke girer.Günde 40 defa (iyya keneğbudu ve iyya kenesteğin)”Allahım yanlızca sana ibadet eder yanlızca senden yardım beklerim diyeceksin. Sonrada başkalarından yardım isteyeceksin olmaz öyle şey..Bu konuda birçok ayet varsada yanlızca ikisini buraya yazıyorum.(bakara.165)”İnsanlardan bazıları Allahtan başkasını Allaha benzerleri ve eşler edinirlerde Allahı sever gibi Allahtan ister gibi sever ve isterler.iman edenler ise Allahı severler.AYET:”(zümer.3)”Dikkat et halis din yanlız Allahındır.onu bırakıp kendilerine birtakım dostlar edinenler.Onlar bizi yanlızca Allaha yaklaştırsın aracılık etsinler diye kulluk ediyoruz derler.” TÜRBEDEN KABİRDEN İSTEMEK ŞİRKTİR Sayın okurum yukarıdaki ayetlerdende açıkça anlaşılacağı gibi kabirde yatanlardan,türbelerden birşey istemek dilemek resmen Allaha şirk koşmaktır.Türbedeki yatırdaki evliyayı aracı yapıyorum o beni Allaha yaklaştırıyor demek yukarıda mealini verdiğimzi(zümer.3) ayette kureyşli kafirlerin bizi Allaha yaklaştırsınlar bize aracı olsunlar diye putlardan yardım istiyor…uz demeleri ile türbede kilerden veya yaşayan şeyhlerden biz onlardan yardım istiyoruz ama onlar bize aracı olsunlar bizi Allaha yaklaştırsınlar diye yapıyoruz. Demenin bir farkı varmı? Allah aşkına. Maalesef hala milyonlarca müslüman yatırlardan ,türbelerden veya yaşayan şeyhlerden medet ummaktadırlar.Onlardan yardım istemektedirler.İlginçtir ramazanda oruçlu kadın oruç babaya gidiyor. Bana çocuk ver bana Koca bul diyor.Be saf kadın sana kocayıda bulacak olan Allahtır çocuğu verecek olan da Allahtır.Veya kimisi şeyhlere gidiyor bana çocuk ver bana para ver bana iş ver diyor.Yapmayın Allah aşkına kardeşlerim bilmeden Allaha şirk koşuyorsunuz. Ne olur yapmayın bunu.Türbeye git yatıra git ama oraya dua etmeye git ibret almaya git.Eğer türbelerden yatırlardan yardım istenseydi. Peygamberimiz(sav) in kabri belli ordan yardım istenmesi gerekirdi. Öyle değilmi? hangi yatır hangi türbe haşa peygamberimizden üstündür. Yapmayın Allah aşkına tarikata girin şeyhe bağlanın problem yok. Ama şeyhten feyz almak ondan ders almak için gidin Allahtan istemeniz gerekeni ondan istemek için değil.Defalarca yazdım tekrar yazıyorum ayeti kerimeyi(bakara.186)”Ben şüphesiz kullarıma şah damarlarından daha yakınım.Bana dua edenin duasını kabul ederim.”Ben sana şah damarından daha yakınım sana senden daha yakınım bana dua et buyuruyor. Allah(CC)ama sen ona dua etmiyorsun başkalarını aracı koyuyorsun.Defalarca tekrar ettim bir daha edeyim. Müslüman müslüman için dua eder. Bunda problem yok herhangi birine benim için dua et vaya dualarına benide kat demek te hiçbir sakınca yok sakıncalı olan.o kişiyi aracı yapmaktır.Bana yardımcı olda Allah benim şu işimi görsün ,bana iş versin v.s işlere aracı yapmaktır.senin Başbakanla aran iyi aracı olda benim işimi yapsın demek le türbeye veya şeyhe aracı ol demek arasında ne fark var Allah(cc) diyorki ben sana senden daha yakınım isteyeceksen benden iste başkalarını aracı koyma koyarsan hem istediğini yapmam; hemde bana isyan etmiş şirk koşmuş olursun.Sayın okuyucalarım daha nasıl açıklayayım şaşırdım kaldım.Bu cahil insanları daha nasıl ikna ederim şaşırdım kaldım.biliyorumki cahilliklerinden yapıyorlar biliyorumki inançlı imanlı insanlar ama niçin vazgeçmiyorlar bir türlü anlamış değilim.Ey benim saf kardeşim türbeye şeyhe gidip iş ve para istiyorsun halbuki senin rızgınıda rızık istediğinin rızgınıda veren Allah(cc). Ondan istesene(.Hud.6)”Yeryüzünde yaşayan her canlının rızgı yalnız Allaha aittir.” Ey benim saf kardeşim başına bir musibet gelse türbeye şeyhe koşuyorsun bak oku bu ayetleri.(enam.41)”Yanlız Allaha yalvarınız. Oda belayı dilerse kaldırır.Ey benim saf kardeşim zenginliğini Allaha borçlu olandan zenginlik istiyorsun oku bu ayetleri(necm.48)”Zengin edende fakir kılanda odur.” Türbelelerden şeyhlerden fayda uman saf kardeşim türbelerden şeyhlerden zarar gelir diye onlara bağışta bulunan saf kardeşim bak Allah ne diyor oku.(Enam.17)”Eğer Allah seni bir zarara uğratırsa onu kendisinden başaka giderecek yoktur.Ve eğer sana bir hayır verirse bunuda geri almak yoktur.Şüphesiz o herşeye kadirdir.” Sana allah bir hayır verirse o hayrı kimse elinden alamaz eğer sana zarar verir ise kimse o zararı gideremez . Anladınmı saf kardeşim anlaman için daha ne yapmalıyım söylede yapayım. HER İSTEDİĞİNİ ALLAHTAN İSTE Ey çocuğum olmuyor diye, ey erkek çocuğum olmuyor diye türbelerden, cincilerden ,şeyhlerden sahtekar hocalardan medet uman saf kardeşim lütfen şu ayeti içine sindire sindire tekrar tekrar oku lütfen AYET:(Şura.49-50)”Göklerin ve yerin mülkü Allahındır.Dilediğini yaratır.Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları bahşeder.Yahut onları hem erkek hem kız çocukları olarak çift veririDilediğinide kısır yapar. o herşeyi bilendir herşeye gücü yetendir.”Ey benim saf kardeşim oku bu ayeti tekrar tekrar içine sindire sindire sindire bir kere on kere yüz kere oku.tefekkür et ,şeytanın ve nefsinin vesvesesinden ve insan şeytanlarının (evet insanda şeytan olur.(minel cinneti vennas)”şeytan cindende olur insandanda”)vesveselerinden sana hava atmalarından ,seni küçük görmelerinden ah bu insanoğlu ah. kendisinin tek marifeti köpekler gibi çocuk doğurup sokağa atmak olan zavallı yaratıklar. her yönden mükemmel ancak Allahın takdiri çocuğu olmayan kişilere hava atıyorlar. Onları küçük görüyorlar. Hakir görüyorlar. Buda size kompleks yapıyor biliyorum. Ama şuna emin olun sizin hiç bir eksiğiniz olmasada onlar yine sizde bir kusur arayacaklar.Ve bulacaklar çünkü onlar egolarını tatmin etmenin peşindeler. Onlar nefislerine tapıyorlar. Onlar nefislerini temize çıkarıyorlar ;bunlar benim değil Kuranın sözleri nefis konusu geldiğinde ayrıntı vereceğiz inşaallah.Evet çocuğu olmayan kardeşim senin durumunun farkındayım.Bir yandan nefis ve şeytan bir yandanda insan şeytanları seni bu yola sürüklüyor biliyorum.Ama sebep ne olursa olsun Kuran ayetini görmezden gelemezsin, onu hafife alamazsın.Ne diyor Allah(cc)yukarıdaki ayeti kerimede dilediğime kız veririm dilediğime, erkek,dilediğime çift çift veririm, dilediğime hiç vermem, kısır bırakırım.Allah diyorki çocuk verme yetkisi bana ait sen diyorsunki yok falan türbeye falan cinciye ait Allahın görevini onlara yüklüyorsun ne kadar büyük hata yaptığını anlıyormusun. Peki ne yapmak gerek Allahtan istemek gerek ona dua etmek gerek ve tedbirini almak gerek doktora gitmek gerek erkekte veya kadında kusur varsa çaresine bakmak gerek ama ölüden ve cinciden istememek gerek; anladınmı benim güzel kardeşim.Allahtan isteceksin ve olması için gayret göstereceksin sırası gelmişken söyleyeyim tüp bebek yapmakta herhangi bir sakınca yoktur.Ancak kocanın değilde başkalarının spermiyle döllenme yapmak zinadan da daha ağır bir günahtır.Çünkü zina yapan kadının çocuğunun babası belirlenebilir. Ama babası belli olmayan piçler meydana getirmek cahiliye devrindeki kureyşli kafirlerden kötü olursun. Biliyorsunuz cahiliye devrinde yani peygamberimizden önceki devirde erkek karısını asaletine inandığı bir erkeğe karısını gönderir. karısının o adamdan hamile kalmasını sağlardı ki asalet kendisine bulaşsın diye .İşte başkasının sperminden döllenen kadının durumu bundan çok daha vahimdir.Aman ha. ÇOCUK SAHİBİ OLMAK İSTEYENLERİN YAPACAĞI DUA Ey çocuk hasretiyle yanan kardeşim.Bir cuma gecesi güsül abdesti al sonra en az iki rekat namaz kıl sonra aç Kuranı biraz Kuran oku eğer Kuran okumasını biilmiyorsan ezberindekileri oku. Ve ellerini aç başla dua etmeye; yanında hiç kimse olmasın tek başına ol ve çocuğunun olmaması yüzünden çektiğin çileleri hatırlayarak , canı gönülden ağlayarak ve yalv…arak şöyle dua et. Kelimei şehadet getir,imanın şartlarını say Allahım senin varlığına ve birliğine inandım ve iman getirdim,Allahım senin gönderdiğin meleklerine,kitaplarına,peygamberlerine inandım ve iman getirdim.Yarabbi öldükten sonra tekrar dirileceğime,kaza ve kaderin hayır ve şerrin senin elinde olduğuna inandım ve iman getirdim.Ben şahitlik ederimki sen birsin ve senden başka ilah yoktur.Ben yine şahitlik ederimki peygamberimiz Muhammet Mustafa(sav) senin kulun ve resulundur.Ey dilediğine erkek,dilediğine kız dilediğine ikizler veren rabbim.halimi görüyorsun.Perişan oldum sülalem beni kınıyor.Arkadaşlarım beni kınıyor.beni küçük görüyorlar.benimle alay ediyorlar.Dalga geçiyorlar.beni kıskandırıyorlar.çacukları ile bana hava atıyorlar.acımasızca benim bu eksikliğimi kullanıyorlar.Senin çocuğun yok niye çalışıyorsun,çocuğun yok malı ne yapacaksın.diyorlar.beni herşeyden mahrum bırakmak istiyorlar.Evde huzurum kalmadı,Ana babalarımız bizi boşamak istiyorlar,boynum herkese karşı bükük,meyvasız ağaç diye dalga geçiyorlar.boynum büyüklere,eşime,arkadaşlarıma,çevreme,herkese karşı bükük.Yarabbi beni en iyi sen bilirsin. Herşey senin malumundur.çaremde sensin dermanımda sen.Yarabbi ne olur.bana acı,bana yardım et.(udğuni esteciblekum)”Bana dua edenin duasını asla geri çevirmem mutlaka kabul ederim buyuruyorsun.Yarabbi ne olur benim duamıda kabul et.Beni Dünyadada Ahirettede rezil etme bana hayırlı kusursuz bir evlat nasip et.Yarabbi eğer çocuğum olmayacaksa öyle uygun gördüysen hiç değilse bana sabır ihsan et etrafımdaki insanlara insaf ihsan et.Kalbime ferahlık ver.Benimle uğraşanları islah et.Yarabbi biz eşimizle birbirimizi seviyoruz onunla arama fitne sokmalarına mani ol.Yarabbi.diye du et ve bu duya yapabiliyorsan Esmaül hüsna Allahın 99 ismini sayarak katkı yap. Ve göreceksinki ısrarla bu duayı yapmaya devam edersen Allah(cc) mutlaka duanı yerine getirecektir.Bu çok kişi tarafından denenmiş ve Allahın izniyle netice alınmıştır.Sadece çocuk değil tabi hangi derdiniz olursa olsun bu şekilde dua edenler mutlaka istediklerine kavuşmuşlardır.Kaldıki ibadet etmiş olursun, rahatlamış olursun.sevap kazanmış olursun. Size çok ilginç bulacağınızı sandığım bir hikaye anlatmak istiyorum.Eski devirlerde Gencin biri padişahın kızına aşık olur.Tabi böyle fakir birine padişah kızını veririmi veya kız onu beğenirmi.bunu bildiği için çareler arıyor fakat bir türlü çare bulamıyor.Sonunda alimin birine danışıyor.Alim ona diyorki git bir dağ başına bir mağaraya sığın orda sürekli Allah de başka hiçbir kelime konuşma ne sorulursa sorulsun Allah(cc) de genç çıkıyor mağaraya sığınıyor. Zaman sonra çobanlar onu farkediyor . ne sorduysalar Allah diyor başka şey söylemiyor. Tabi çobanlar bunu yayıyor etrafa insanlar merak edip gelip gitmeye başlıyorlar. Fakat genç kimin sorduğu soruya Allah diye cevap verse o gelenler bir dertlerinden kurtuluyorlar. Artık hastalığı olan derdi olan ona geliyor o Allah diyor iyileşip gidiyorlar. Taun haslalığı (veba) başgösteriyor.Bu hastalıktan muzdarip olanlar.O gence geliyor iyi oluyorlar. Padişahın kızıda tauna tutuluyor bunun üzerine padişah genci saraya getirtiyor.Genç aşık olduğu kızı görüyor. Ve herzaman olduğu gibi Allah(cc) diyor kız iyileşiyor.Kız babasına baba ben bu gençle evlenmek istiyorum diyor. Padişah gence diyorki delikanlı kızım seninle evlenmek istiiyor ne dersin. Kızıma sana vereyim diyor.Genç bunun üzerine ilk defa konuşuyor diyorki. Sayın padişahım benim o mağarada kalmam ve hiç konuşmamamın sebebi kızınla evlenebilmek idi alimin biri bana tavsiye etmişti bende tuttum tavsiyesini görüyorumki tavsiyesinde haklıymış istediğime kavuştum. Ancak ben artık kızınısı istemiyorum. Ben Allahı istiyorum ona aşık oldum o bana yeter diyor.Sayın okurum bu hikaye sana ders olsun hani o çok istediğin çocuk,eş,mal,iş,v.s varya bakarsınki onların sevgisi azalır bu genç gibi Allahın sevgisi kalbine dolar. kim bilir öyleyse sen benim sözümü tut. Allaha yalvarmaya devam et selam ve dua ile. DUA EDERKEN ARACI KOYMAK ŞİRKTİR (Ali imran.173)”Allah bize yeter o ne güzel vekildir.” Sayın okurum o halde Allahtan başkasını vekil yapmak,aracı torpil aramak, allaha şirk koşmaktır. Halbuki yardım istediğiniz ,vekil yaptığınız,aracı koyduğunuz bu kişiler yarın kıyamette sizden şikayetci olacaklardır. yani kul hakkı yemiş oluyorsunuz. Lütfen ayeti dikkatli okuyun.(Ahkam.6)”İnsanlar mahşerde t…oplandıkları zaman kendisine dua edilenler.onlara düşman olurlar.ve onların kendilerine olan duasını inkar ederler.”Görüldüğü gibi türbeden yardım isteyen kişi sadece kendisi şirke girmiş olmuyor.Türbede yatan kişiyede zararı oluyor.onu rahatsız ediyor ve kıyamette sorguya çekilmesine sebep oluyor. Ve dolayısıyla kul hakkı üzerine geçmiş oluyor.Artık türbelerden yardım istemektan vazgeçtiniz değilmi?. 15-Duanın adabından biride dua ederken yanlız Allahı düşünmektir.Kalp başka şeyle meşgul dil duayla meşgulsa bu dua kabul olmaz.çünkü her işte ve amelde olduğu gibi duadada niyet şarttır. 16-Dua ederken Allahın bize örnek olarak gönderdiği dua ayetlerini okumak ve peygamberimizin yaptığı duaları yapmak. 17-Allahtan istenen şeyin helal,mubah olması haram olmaması ve olabilecek şeyleri istemek.Mesela yaşlı bir adam yarabbi beni gençleştir diye ne kadar dua ederse etsim gençleşmez.Mesela Yarabbi beni öldürme; diye ne kadar dua edersek edelim geçersizdir. Vakit saat gelince öleceğiz.Sayın okurlarım şimdide Kuran-ı kerim de zikredilen bazı dua ayetlerini size örnek olsun diye yazıyorum.KURAN-I KERİMDE ZİKREDİLEN DUA AYETLERİNDEN BİRKAÇ ÖRNEK:AYET:(Bakara.250)22Ey rabbimiz yüreğimizi sabırla doldur.Bize direnme gücü ver.Kafir kavimlere karşı bize yardım etAYET:”(Bakara.153)”Ey iman edenler sabır ve namaz ile Allahtan yardım isteyin. Çünkü Allah muhakkakki sabredenlerle beraberdir.AYET:”(Bakara.201)”Ey Rabbimiz bize dünyada iyilik ver ahirettede iyilik ver.Bizi cehennem azabından koru.AYET:”(Araf.180)”En güzel isimler Allahındır.O halde en güzel ismlerle ona dua edin.AYET:(Araf.200)”Eğer şeytanın fitlemesi seni dürterse hemen Allaha sığın.AYET:”(Araf.205)”Kendi kendine yalvararak ve ürpererek yüksek olmayan bir sesle sabah akşam rabbine dua et. Gafillerden olma.AYET:”(isra.82)”Biz Kurandan öyle birşey indiriyoruzki o müminler için şifa ve rahmettir.”(taha.25)”Rabbim yüreğime genişlik ver.İşimi bana kolaylaştır.Dilimdeki bağı çözki insanlar beni anlasınlarAYET:.”(Tahaa.14)”Rabbim benim ilmimi arttır.AYET:(Mümin.65)”O halde dinde ihlaslı ve samimi kişiler olarak Allaha dua edin.AYET:”(şuara.83)”Rabbim bana hikmet ver. ve beni iyiler arasına kat.AYET:”(maide .114)”Bizi rızıklandır. rızık verenlerin en hayırlısı sensin.AYET:”(bakara.127)(Ey rabbimiz bizden bunu(yaptığımız dua neyse)kabul buyur.Şüphesiz sen işiten ve bilensin.AYET:”(Bakara.128)”Ey rabbimiz bizi sana boyun eğenlerden kıl.Neslimizden sana itaat eden bir ümmet çıkar.Bize ibadet usullerini göster.Tevbelerimizi kabul et zira sen tevbeleri çokca kabul eden ve çok merhametli olansın.AYET:”(ibrahim.40)”Ey rabbim beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle.Ey rabbimiz duamı kabul eyle AYET:.”(ibrahim.41)”Ey Rabbimiz amellerin hesap olunacağı gün beni anamı babamı ve bütün müminleri bağışla. ALLAHA DUA ETMEK EN BÜYÜK İBADETTİR (Bakara.156) ”Kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara ben çok yakınım.Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm..O halde kullarım benim davetime uysunlar.Ve bana inansınlarki doğru yolu bulalar.”(bakara.160)”Ben tevbeyi çokca kabul eden ve çokca esirgeyenim.AYET:”(Ankebut.45)”Allahı zikretmek elbette en büyük ibadettir.AYET:”(Bakara.152)”Öyle ise siz beni anın bende sizi anayım.AYET:”(cuma.10)”Allahı çokca zikredin taki umduğunuza kavuşasınız.”Sayın okurlarım Cenabı hak bu ayetlerle ve benzeri ayetlerle bize nasıl dua yapmamız gerektiği hakkında örnekler sunuyor.Bu ayetleri okumakla hem kuran okuma sevabına erişmiş hemde dua etmiş oluruz. Şimdi birkaç tanede Peygamber (sav)efendimizin dularından örnekler vermek istiyorum.HADİS:Allahın şanı ne yücedir.Hamd Allaha mahsustur.Allahtan başka hiçbir ilah yoktur.Allah herşeyden büyüktür.demek. bana üzerine güneş doğan şeylerden bana daha sevimlidir.”HADİS:”Kim günde yüz defa (lailahe illallahu vahdehu la şerikeleh lehulmulku velehulhamdu vehuve ala külli şeyin gadir)”Allahtan başka ilah yoktur.Onun ortağıda yoktur.mülk onundur.Hamd ona mahsustur.o herşeye gücü yetendir”.derse Ona 10 köle azad etmiş sevabı verilir.100 iyilik sevabı verilir.Ondan 100 kötülük silinir.Buda onun için o gün akşama kadar şeytandan korunmaya bir sığınak olur.(buhar-müslim)HADİS:Peygamberimiz(sav) buyurduki”Her kim namazın peşinden 33 kere sübhanellah,33 kere elhamdülillah,33 kere Allahu ekber.dedikten sonra Lailahe illellahu vahdehu la şerikeleh lehulmulkü velehul hamdu vehuve ğala külli şeyin gadir.Derse günahları deniz köpüğü kadar bol olsa bile bağışlanır.(müslim)HADİS:”Ey kalpleri dilediği yöne çeviren Allahım bizim kalplerimizi ibadet ve taatine çevir.”HADİS:”Güç yetişmez belalardan bedbahtlığa uğramaktan kötü kazaya uğramaktan ve düşmanların haline gülmesinden Allaha sığınınız.”(buharı-müslim)HADİS:”Ya Allah her işimin koruyucusu bulunan dinimi içinde yaşadığım dünyamı huzuru ilahiye dönüşüm içinde olacak ahiretimi iyi kıl Hayatı her türlü hayrı arttırmaya ölümüne her türlü zarardan rahatlamaya vesile kıl(müslim)”HADİS:” Ya allah acze düşmekten ,tembellikten,korkaklıktan,bunamaktan,ve cimrilikten sana sığınırım.kabir azabından ve ölüm fitnesinden sana sığınırım.ağır borcun yükünden,ve düşmanlarımın galebe çalmasından sana sığınırım.(müslim)HADİS:”Ya Allah nefsime yazık ettim günahları senden başkada bağışlayacak yoktur.Senin katından bir mağfiretle beni bağışla .Ve beni esirge Hakikat sen çok bağışlayan çok esirgeyensin.”HADİS:”Ya allah hatamı bilgisizliğimi işimdeki israfımı ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla Ya Allah ciddi ev şaka olarak yaptığım hatamı ve kasten yaptığımı bağışla.Bunların hepsi bende mevcuttur.Ya Allah önce yaptığım ve geriye bıraktığım gizlediğim.ve açığa koyduğum. ve benden daha iyi bildiğin.günahlarımı bağışla.Öne geçirende geriye bıraktıranda sensin sen. Senin herşeye gücün yeter.” PEYGAMBERİMİZİN YAPTIĞI DUALAR HADİS:”Ya Allah işlediğim ve henüz işlemediğim.her türlü kötülüğün şerrinden sana sığınırım.”HADİS:Ya allah(cc) nimetinin ve verdiğin sıhhatin benden ayrılmasından ölümün ansızın gelmesinden ve her türlü gazabından sana sığınırım.”HADİS:”Ya Allah ateşle imtihan edilmekten ateşin azabından zenginliğin ve fakirliğin şerli tarafından sana sığınırım.”HADİS:”Ya Alla…h(cc) acizlikten,tembellikten,cimrililkten,bunamaktan,ve kabrin azabından sana sığınırım.Ya allah nefsime takvasını ver.Onu günah kirinden temizle Onu temizleyecek olanın hayırlısı sensin.Ruhumun velisi ve mevlasıda sensin.Ya Allah faydasız ilimden, korkusuz kalpten,doymayan nefisten,ve kabul olunmayacak duadan sana sığınırım.HADİS:”Ya Allah(cc) kulağımın,gözümün,dilimin,kalbimim ve cinsiyet uzvumun şerrinden sana sığınırım.”HADİS:”Ya Allah açlıktan sana sığınıyorum. zira o kötü bir arkadaştır.Hıyanetten sana sığınıyorum.Zira o kötü bir huydur.Kıymetli okuyucularım Allah(cc) kendisinin ve meleklerin peygambere selavat getirdiğini bizimde getirmemiz gerektiğini bildiren ayet.(Ahzap.56)”(innellahe vemelaikethu yusallune ğalennebiyyi ya eyyühellezine amenu sallu ğaleyhi vesellimu teslima)”Şüphesizki allah ve melekleri peygamber üzerine selat ederler.Ey iman edenler sizde ona selavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin”HADİS.”Benim üzereime bir defa selavat getirenler için melekler 10 defa bağışlama isterler.Bana selevatı çoğaltın.”HADİS:”İnsanlardan bana en yakın olanlar bana selavat getirenlerdir.”HADİS:” Ezanı duyduğu zaman ”Allahümme rabbe hazihiddeğvetittaamme vesselatil gaimeti ati muhammedenil vesilete vel fazilete vebğashu megamememahmudinillezi veğaddeh birahmetike ya erhamerrahimin.duasını okuyan kişiye şefaatim borç olur” Sayın okurlarım tevbe istüğfar hakkında 3 Ayet yazacağım (Ali imran.135)”Onlar günah işledikleri veya kendilerine zulmettikleri zaman Allahı anarak günahlarının bağışlanmasını dilerler.”(nisa.110)”Rabbine hamd ile tesbih et.ve ondan bağışlama dile şüphesiz ki o tevbeleri kabul edendir.”(Aili imran.17)”Ve seher vaktinde bağışlama dileyenler.”HADİS.”Tevbe ve istiğfara devam eden kimseye Yüce Allah her sıkıntıdan kurtuluş ve her darlıktan genişliklik verir.’ummadığı yerden kendisini rızıklandırır.”HADİS:”Ben günde 70 defa Allaha tevbe ve istiğfar ederim.” TEVBE İSTĞFAR ŞÖYLE GETİRİLİR:(başka çeşitleride vardır)Esteğfurullah esteğfurullah esteğfurullah el azim,el kerim,errahim,ellezi lailahe illahuel hayyal gayyume veetubu ileyh.Tevbete ğabdin zalimin binefsihi la yemliku binefsihi, meyten vela hayaten vela nuşura ilahi yarabbi ilahi yarabbi ilahi yarabbi Küçüklüğümden bu ana gelinceye kadar elimden dilimden,ve bütün azalarımdan her ne kadar günah i…şledim ise hepsine tevbe ettim nadim oldum.bir dahi işlememesiye azmi cezmi kasteyledim.peygamberlerin evveli adem (as) sonuncusu bizm peygamberimzi.Muhammet Mustafa sellalalahu aleyhi vesellem arasında her ne kadar peygamber geldi ve geçti ise hepsi haktır ve gerçektir hepsine inandık ve iman getirdik.Kelimei tevhit( lailahe illallah muhammedun resululullah)”Allah birdir ve ondan başka ilah yoktur.Muhammet mustafa (sav) onun kulu ve elçisidir.”Amentübillahi (ben Allahın varlığına ve birliğine inandım ve iman getirdim.)Vemelaiketihi(Ben allahın meleklerine inandım ve iman getirdim.)Ve kütübihi( Ben Allahın kitaplarına inandım ve iman getirdim.Ve rusulihi(Ben Allahın peygamberlerine inandım ve iman getirdim.)velyevmil ahiri(ahiret gününe inandım ve iman getirdim) ve bilkaderi hayrihi veşerrihi(hayır ve şerrin allahtan geldiğine ve kadere inandım ve iman getirdim)minellahi teala velbeğsu bağdel mevt(üldükten sonra tekrar dirileceğimize inandım ve iman getirdim.)kelimei şehadet(eşhedü enlailahe illelleh ve eşhedü enne muhammeden ğabduhu ve resuluhh)” Ben şahitlik ederimki Allah birdir ve onadan başka ilah yoktur. ve ben yine şahitlik ederimki peygamberimiz Muhammet mustafa(sav) onun kulu ve elçisidir.”Allahümme inni uridu en üceddidel imani vennikahi tecdiden bi kavlihi lailahe illellah mauhammeden resulullah (3 kere)Ya rabbi tazelemiş olduğum iamnımı ve nikahımı ahsedni kabul ile makbul ve kabul eyle yarabbi. PEYGAMBERİMZİ(SAV)SABAH NAMAZINDAN SONRA ELLERİNİ AÇARAK YAPTIĞI DUA:HADİS:Allahım gönlümü sana bağışlayacak dağınık halleri bir araya toplayacak dağınık ve ayrışmış işlerimi bütünleştirecek kötü alışakanlık ve bozgunluktan beni koruyacak ,dilimi düzeltecek,gizliliklerimi muhafaza edecek,açık dyrumumu yükseltecek,amelimi arındirıp arttıracak,yüzümü aklıyacak,rızana ulaştıracak,ve her türlü kötülüklerden beni koruyacak,olan arhmetini senden isterim.Allahım birdaha küfür düşünmeyecek,şekilde doğru ve yakın imanı dünyadada ahirettede lutuf ve kereminin eb yüksek derecesine beni ulaştıracak olan .rahmetini senden isterim.Allahım kazalarda sabır ve kurtuluşu şehitler derecesine yükselmeyi.İyilerin yaşntısını düşmanlara galip gelemeyi,ve peygamberlere arkadaş olmayı senden isterim.allahım her ne kadar hayırlısını bilmez ve yaptıklarım kusurlu isede bütün dileklerimi sana sunar.senden yardım isterim.Yanlız senin rahmetine muhtacım.Ey gönüllere şifa verip bütün derlere deva olan allahımBizi sapan ve saptıranlardan değil.doğru yolada olup kurluşa erenlerden ,düşmanlarından uzeklaşıp doslarına yakalaşanlardan ,Sana kulluk edenleri senin rızan için sevip.sana karşı gelenlere ,yine senin rızan için.düşmanlık eden kullarından eyle.Allahım ben dilimin döndüğü kadar dua ediyorumsen kabul et.senden geldik sana döneceğiz.sonsuz güç ve azamaet sahibi sensin kıyamet gününde güvenlikte olmayı ebedi günde sözünü tutup ruku ve secde eden iyilerle beraber senden cenneti isterim.ey kudret ve kerem sahibi Allahım her şeyi ilminde toplayan Allahım seni tesbih ederim. GÜZEL BİR DUA Allahım şu anda ve gelecekte. bildiğim ve bilmediğim. bütün kötülüklerden sana sığınırım.Allahım şu anda ve gelecekte bildiğim ve bilmediğim.bütün iyilikleri sensen dilerim.Allahım cenneti ve cennete götürecek söz ve işleri sender ister.cehennemden ve cehenneme götürecek söz ve davranışlardan sana sığınırım.Allahım kulun ve elçin muhammed(sav)in senden dilediği hayır ve iyilikleri se…nden diler sana sığındığı her türlü şeyden bende sana sığınırım.Allahım gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin bütün evliyaların yapmış oldukları ve kabul ettiğin dualar neyse bende aynı duaları ettiğimi kabul etmeni senden istiyorum.Allahım gelmiş geçmiş bütün müslümanların yapmış olduğu duaları benimde yapmış olduğumu kabul etmeni senden istiyorum.Allahım ben sana dua etmekten acizim nasıl dua edeceğimi bilmiyorum.sen beni benden daha iyi biliyorsun. bilemediğim söyleyemediğim dualarla sana dua etmemi kabul et. sen herşeye kadirsin.yarabbi